புதன், 15 பிப்ரவரி, 2012

அம்மா
இதுவரை
நான் நானாகத்தான்
இருக்கிறேன்
ஆனால் இப்பல்லாம்
ரொம்ப மாறிவிட்டேனாம்

அம்மா சொன்னாள்
நீ மூடன்
ஆகிப்போனாய்
முன்பெல்லாம் என்னை
அதிமேதாவி என
கண்டவரிடமெல்லாம் புகழ்ந்தவள்

அம்மா சொன்னாள்
நீ ஏமாளி
ஆகிப்போனாய்
முன்பெல்லாம் என்னை
கெட்டிக்காரன் என
சொந்தங்களிடம் பெருமைப்பட்டவள்

அம்மா சொன்னாள்
நீ சும்மாயிரு
உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது
முன்பெல்லாம் நாலும் தெரிந்தவன் என
நண்பிகளிடம் கர்வப்பட்டவள்

கருணையின் உருவமாய்
பார்த்துவந்த தாயின்
மறுபுறம் புலப்பட்டது
விளக்கேற்ற வந்தவளின்
கால்கள் வீட்டில் பட்டவுடன்

ஆனால் இதுவரை
நான் நானாகத்தான்
இருக்கிறேன் !

3 கருத்துகள்: